Curso de construcción con tierra en la Escola Agraria de Manresa

Del 12 al 14 de octubre.

Impartido por Juan Pedro Franco, de Mas Franch.

Mas info: http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/20.php?id_pagina=20&id_agenda=1489

 

Objectius del curs:
Els habitatges són un reflex de la societat i actualment, a les nostres latituds, les construccions d’edificis gasten molts més recursos energètics i materials dels que disposem. Per tant, construir o recuperar habitatges de manera sostenible pensant en criteris ecològics és un repte pendent per a la nostra societat.
La terra és un element abundant a la major part del món i un dels més utilitzats tradicionalment com a element constructiu. Recuperar aquestes tècniques ancestrals és el nostre objectiu.
Com? Construint una caseta utilitzant la terra com a matèria primera.

Continguts teòrics:
• Història de la Construcció amb Terra
• Per què construir amb terra? Pros i contres.
• Ecologia. Salut. Societat i economia.
• Característiques tècniques de la terra com material de construcció.
• Tècniques constructives. Història i desenvolupament. COB, Adobes, Tàpia, Super Adobe, Bahareque, Bloc de Terra comprimida.
• Arrebossats de fang: de cos, fins etc.
• Additius per interior i exterior. Barreges fermentades. Pintures. Receptes.
• Terres. Aïllament tèrmics amb fibres i minerals. Banys amb ceres i olis
• Organització d’obra. Tecnologies apropiades. Eines.
• Extracció dels materials.

Continguts pràctics:
• Reconèixer els diferents tipus de terres, la seva extracció i utilització.
• Proves amb diferents barreges. Assaig de resistències.
• Estabilitzadors minerals i de fibres. Proves de Resistència.
• Presentació de l’obra a executar durant el curs. Replanteig al terreny. Fonaments hidròfugs.

Proveïment de materials i eines. Programació d’obra. Organització d’equips de treballs.
• Execució de murs i elements estructurals amb les diferents tècniques constructives.
• Aplicació d’arrebossats.
• Teulades verdes.

bool(true)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *